Karen de Vries
 
Visie
 
You can't stay the same. If you're a musician and a singer, you have to change.
That's the way it works. -Van Morrison
IDEAALKLANK
Voordat er elektronische versterking bestond waren zachte stemmen niet zo populair omdat je geacht werd in staat te zijn een hele concertzaal te kunnen vullen. Daarnaast wordt ook cultureel bepaald wat als mooi of niet mooi wordt beschouwd. Dat is gelukkig aan verandering onderhevig. De klassieke zangtechnieken gaan nog steeds uit van een ideale klank, maar de modernere technische scholen, zoals o.a. CVT en EVTS hebben dat ideaalbeeld losgelaten. Het doel is om de stem te ontwikkelen in de breedste mogelijke zin. Het is aan de zanger-es zelf om uiteindelijk te beslissen welke klanken, klankkleuren en effecten bij hem of haar passen.

NATUURSTEM
Bij de moderne zangtechnieken wordt veel meer uitgegaan van klanken die we van nature goed produceren. Baby's en kinderen maken allerlei harde en hoge geluiden (huilen, schreeuwen, krijsen, hard lachen) zonder hun stembanden te beschadigen. Als volwassene hebben we vaak allerlei remmingen aangeleerd die ons bij het vrij zingen in de weg zitten. Onderdeel van leren zingen is (vaak) het kunnen loslaten van die remmingen. Een deels technische benadering kan daar bij helpen. Immers, hoe meer je leert vertrouwen op je eigen stembeheersing, hoe meer je 'los' durft te gaan. En hoe losser je durft te gaan, hoe groter de kans dat je je eigen stem vindt - of anders gezegd - klanken op een natuurlijke, gezonde manier weet te maken. Er is dus een wisselwerking.

EEN LEVENSLANG AVONTUUR
Hou voor ogen dat het ontdekken en ontwikkelen van je stem grotendeels een individuele reis is. Wat voor de een werkt kan voor de ander juist een belemmering zijn. Gebruik van wat je door je docent(en) wordt aangereikt alleen de oefeningen en beelden die jouw stem verder helpen ontwikkelen en laat de rest voor wat het is. Muziek maken gaat om het vertellen van jouw persoonlijke verhaal, of jouw persoonlijke interpretatie van een bestaand verhaal. Daartoe is het minstens zo belangrijk om je eigen visie op muziek te ontwikkelen zodat je bewust kunt kiezen voor bepaalde stijlen, klankkleuren en effecten. Muziek is geen wiskundige som die maar één goede uitkomst kent. Juist daarom ook is het een levenslang avontuur!